Det man tränar på blir man bra på

Det gäller även hjärnan, läs mer om att träna upp arbetsminnet.

Träning av arbetsminnet leder till förbättrat arbetsminne och frisättning av dopamin.

KI:s hemsida

Utbildning till förändringledare VT 2015

Nästa omgång av vår populära utbildning till Förändringsledare börjar 28-29 januari 2015. Hör av dig till karin@chps.se eller tjolle@chps.se eller 08-7200288 för mer information. Vi ses i januari!

Läs mer >>

Reflektion ökar prestationen

Vi hävdar att det är bara när vi reflekterar som vi utvecklas. Ny forskning från Harvard Business School stöder det påståendet. "When we stop, reflect, and think about learning, we feel a greater sense of self-efficacy...We'r...

Läs mer >>

Kollegornas sjukfrånvaro påverkar den egna sjukfrånvaron

I en rapport om sjukfrånvaro från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering nämns "...så kallade sociala interaktionseffekter". Det handlar om att vi påverkar varandra hela tiden, läs ännu ett exempel på...

Läs mer >>

Hitta Nemu

Träningssprogrammet "Hitta Nemu" syftar till att ge ett väl fungerande neuromotoriskt underlag* som bl a leder till att vi människor är stabila, mår bra och hanterar stress.

Läs mer >>

Vi behöver vanor som hjälper oss

-och de som inte hjälper oss går att ändra!

Läs mer >>

The All Blacks guide to being successful (off the field)

Vad kan världen bästa rugbylag lära oss om ledarskap och hur vårt beteende påverkar resultatet?

Läs mer >>

Why dominating leaders kill teams

Fransesca Gino, Associate Professor vid Harvard Business School visar att om du får människor att känna sig inflytelserika får det stora positva konsekvenser för beteendet.

Läs mer >>

Företagskulturen avgör om nya modeller för ledning lyckas

Ibland är det viktigt att prata om självklarheter. Den kultur ni tror leder till ert önskade resultat anser vi på CHPS ska vara vägledande vid allt förändringsarbete.

Läs mer >>

Använd din nervositet

Nervositet påverkar prestationen, du kan själv avgöra hur. Spännande studier och användbara tips från Alison Wood Brooks vid Harvard Business School.

Läs mer >>

Vår sociala miljö påverkar våra gener

forskare hittar fler och fler bevis för att den sociala miljön kan orsaka förändringar i generna. Resultatet blir att de sociala erfarenheter vi har idag kan påverka vår hälsa i dagar och till och med månader framåt.

Läs mer >>

"En väl fungerande arbetsgrupp befrämjar också hälsan hos de anställda"

En tydlig organisation, med klara mål och förväntningar på den anställde, är en grundläggande men tidigare förbisedd faktor för ett gott arbetsliv. Cathrine Reineholm vid Linköpings Universitet har skrivit en avhandling om vad som...

Läs mer >>

Anmäl dig till höstens utbildning till Förändringsledare

Hos oss får du lära dig att: -Skapa och förändra en kultur -Arbeta med förändring i små och stora organisationer -Arbeta med förändring på individnivå

Läs mer >>

Människors rädslor är möjliga att störa och påverka

Om en spindelrädd ser en bild av en spindel på en tom vägg kommer rädslan att få större fokus då den har tillgång till en större del av hjärnans resurser jämfört med om spindeln visas på en vägg som också innehåller andra bilder.

Läs mer >>

Bästa sättet att demotivera dina medarbetare

Hur ska man ta fram utmärkelser så att de verkligen ger bättre resultat? Det verkar som att uppmärksamhet och bekräftelser direkt i kontakt med andra människor är mer värt än pengar.

Läs mer >>

Effektivare lärare

"Lärare bör analysera och reflektera över sin egen undervisning och utifrån det förändra sina undervinisningsstrategier. Lärare bör vidare ha höga förväntningar på samtliga elever och använda sig av en mångfald metoder för att nå ...

Läs mer >>

Bättre professionalitet med självkännedom i bagaget

Att arbeta med sin personliga utveckling ger förändringar i sättet att förhålla sig till arbetet, vilket visar sig i en ökad trovärdighet i den egna yrkesutövningen vad gäller omdöme, relationer, takt och äkthet.

Läs mer >>

Friskare lärare med rätt organisationskultur

Både kvalitetsarbetet och lärarnas hälsa påverkas av ledarskap och organisationskultur.

Läs mer >>

Har ni en kultur som främjar kreativitet?

Peter Sims skriver i Harvard Business Review om hur kreativa företag odlar en kultur där det är coolt att göra misstag och hur gamla valda sanningar om misslyckande bromsar kreativiteten.

Läs mer >>

Vill du arbeta som förändringsledare?

Hos oss får du lära dig att: -Skapa och förändra en kultur -Arbeta med förändring i små och stora organisationer -Arbeta med förändring på individnivå

Läs mer >>

Det är dags att tänka på hjärnan

Kunde vi anpassa oss själva och samhället efter hur vår hjärna faktiskt fungerar skulle vi arbeta smartare och må väldigt mycket bättre. Det säger Katarina Gospic, läkare och hjärnforskare.

Läs mer >>

Hur man delar ut bonus kan påverka hur de anställda uppfattar verkligheten

"Det är möjligt att ett bonusprogram inte bara sänder information till de anställda om vad du vill att de ska göra, utan även vad du vill att de ska tro" säger Professor Shawn Cole vid Harvard Business School.

Läs mer >>

Rätt kultur minskar överdriven stress och ökar produktiviteten

Edward M. Hallowell beskriver i sin artikel "Why smart people underperform" hur man kan skapa en miljö där hjärnan fungerar som bäst. Tillstånd av minskad effektivitet orsakat av överflöd på information är mindre vanligt där männi...

Läs mer >>

Chefer underskattar psykisk ohälsa

Läs mer >>

Google är ett av världens mest innovativa bolag

Organisationen är byggd för att stärka kulturen, och stötta sina individer att prestera och skapa nytt i linje med företagets filosofi.

Läs mer >>

Beteendeförändringar ger förändringar på DNA-nivå

Är förändring möjlig? Ett argument för det kan vara att ändrat beteende kring motion ger förändringar på DNA-nivå.

Läs mer >>

Kommunikativt ledarskap

Att arbeta med värderingar samt att erbjuda handledning är två nycklar till att utveckla kommunikativt ledarskap.

Läs mer >>

Utbildning till Förändringsexpert

Det man tränar blir man bra på! Vill du träna med oss? Nästa träningstillfälle till Förändringsexpert startar 13 mars i Stockholm. Välkommen!

Läs mer >>

Horrible Boss Workarounds

Dåliga chefer är oftast mer inkompetenta än medvetet ondsinta. Men hur hanterar man dem!?

Läs mer >>

Äntligen har boken Vad är lean av Niklas Modig och Pär Åhlström kommit

Tyvärr är mycket av det som skrivs och sprids om lean baserat på missuppfattningar. Definitionerna av lean blir också allt fler.

Läs mer >>

Dags att inse att det är bättre att göre en sak i taget än att

Här ett blogginlägg som skapat debatt. Fundera över vad du tänker kring detta. Och varför du tänker så.

Läs mer >>

Civilekonomer jobbar sig sjuka

Det pågår ett stort slöseri med mänskliga resurser OCH med företagens/organisationernas resurser.

Läs mer >>

Hjälp med tankearbete

Vi gör många olika saker. Jobbar med att utveckla företagskulturer, hjälper grupper, stöttar ledare och dessutom en och annan idrottare. Det går dock alltid ut på samma sak - att öka prestationen. Så här beskriver en idrottare sam...

Läs mer >>

Halva skillnaden i vinst mellan likvärdiga organisationer beror på kulturen

En fungerande företagskultur minskar kostnaderna och ökar produktiviteten och försäljningen. I nya boken "The Culture Cycle" rapporterar Harvard Business School Professor Emeritus James L. Heskett sina resultat kring kulturens vik...

Läs mer >>

En reflektion från första timmen med en av oss

Efter en föreläsning om attityder och samverkan blev några deltagare intervjuade.

Läs mer >>

Vet ni vart ni är på väg och hur ni ska komma dit?

Ger ni medarbetarna motstridiga krav? Får de stöd och resurser för att göra ett bra jobb? Hur gör ni för att utvecklas på dessa områden?

Läs mer >>

Ny hemsida

Välkommen till CHPS nya hemsida, här på aktuellt får du veta vad vi gör och vad vi hittar för intressanta artiklar eller böcker att rekommendera. Följ också oss också på vår blogg och på Facebook där vi fortsätter som vanligt.

Läs mer >>

CHPS på Facebook

Nu är CHPS tillbaka på Facebook efter sommaruppehållet, gilla oss och ta del av de filmsnuttar och frågeställningar vi lägger ut där, högt och lågt, djupt och ytligt... Vad behöver du för att reflektera!?

Läs mer >>

Ord förmedlar våra värderingar

Det gäller även på våra arbetsplatser. Är ni medvetna om vilka ord ni använder och vilka värderingar som råder hos er?

Läs mer >>

Kulramar i kommunikation

En bok om kommunikation av Susanne Wolmesjö och Anders Lundin. Pris 170 kr inkl moms + porto 45 kr. Läs mer om boken nedan.

Läs mer >>

Förändringsarbete i organisationer - Hantera era förändringsprocesser

Många förändringprocesser faller på genomförandet. Vi har verktyg för att ta fram, implementera och följa upp beteenden som leder till förbättringar, verktyg för effektivt förändringsarbete.

Läs mer >>

Förhållningssätt och förändring

Hur vi förhåller oss till andra påverkas av hur vi ställer oss till förändringar:

Läs mer >>

Våra spännande utbildningar hösten 2011

Med tjugofem års erfarenhet av ledarskap i olika typer av branscher och organisationer har vi lärt oss att människor är olika och behöver bli bemötta på olika sätt.

Läs mer >>

Ofel söker sina former

– Blir vi en procent bättre på många ställen i en rimlig takt, så når vi långt totalt sett. Jag tycker det är så vi ska se på Lean-projektet – att inte krångla till det utan göra det till en naturlig vardagsprocess där många små f...

Läs mer >>